جواب اعتراض وکیل معین السادات از سوی ملک التجار ۱۳۳۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

جواب اعتراض میرزا حسین وکیل معین السادات از سوی ملک التجار ۱۳۳۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۳۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملکالتجار (نویسنده)
موضوع اثر : جواب اعتراض
تاریخ خلق : ۱۱ رجب ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان