صورت اجاره دکاکین جنب خانه اسکندراوف ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت اجاره دکاکین جنب خانه اسکندراوف ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۷۶
موضوع اثر : اجاره دکان
تاریخ خلق : از صفر ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳) تا صفر ۱۳۰۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان