صورت وجه اجاره دکاکین جنب خانه اسکندراوف ۱۲۹۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت وجه اجاره دکاکین جنب خانه اسکندراوف ۱۲۹۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۷۴
موضوع اثر : وجه اجاره
تاریخ خلق : از ذیقعده ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳) تا ذیحجه ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان