سکه نقره مغولی مغولان

نظر شما:

سکه نقره مغولی ضرب سمرقند
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۳۰
رنگ : نقره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره