سکه نقره مغولی مغولان

نظر شما:

سکه نقره مغولی / پیش از ایلخانیان / منسوب به توراکنیاخاتون
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۶۶
تاریخ خلق : از ۶۳۹ قمری (قرن ۷) تا ۶۴۳ قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره