سکه نقره تراکینا خاتون مغول مغولان

نظر شما:

سکه نقره تراکینا خاتون مغول در ناحیه قفقاز و گرجستان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۴۵
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره