سکه نقره مغول مغولان

نظر شما:

سکه نقره مغول (۷۲۲ یا ۷۴۲ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۰۹۳
تاریخ خلق : از ۷۲۲ قمری (قرن ۸) تا ۷۴۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره