سکه نقره مغول مغولان

نظر شما:

سکه نقره مغول
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۶۱۶
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره