سکه نقره اولوق منقل بک مغول مغولان

نظر شما:

سکه نقره اولوق منقل بک مغول
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۵۲
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۷) تا قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره