سکه مسی خوارزمشاهیان خوارزمشاهیان

نظر شما:

سکه مسی خوارزمشاهیان
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۸۴
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۶) تا قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان, نقره
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان