سکه مسی ملکه تامار از ملوک محلی گرجستان ملوک محلی گرجستان (باگراتیونی‌ها)

نظر شما:

سکه مسی ملکه تامار از ملوک محلی گرجستان همزمان با جلال الدین محمد خوارزمشاه
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۸۲
تاریخ خلق : از ۴۷۰ قمری (قرن ۵) تا ۶۲۸ قمری (قرن ۷)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره, خوارزمشاهیان