سکه مسی آل بویه آل بویه (بوییان)

نظر شما:

سکه مسی آل بویه این سکه نمونه تقلبی زمان خود است یعنی در دوره فخرالدوله دیلمی به جای نقره از مس استفاده شده لذا تقلبی است.
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۶۶۸
تاریخ خلق : از ۳۶۶ قمری (قرن ۴) تا ۳۷۸ قمری (قرن ۴)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آل بویه
دوره تاریخی آل بویه (بوییان) روی بر خط زمان