سکه فلوس صفویه

نظر شما:

سکه مسی دوره صفوی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۵۹
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۱۱۶۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان