سکه مسی اتابکان فارس اتابکان

نظر شما:

سکه مسی اتابکان فارس احتمالا سکه بنت سعد اتابک فارس
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۶۹
تاریخ خلق : از ۵۴۳ قمری (قرن ۶) تا ۶۸۴ قمری (قرن ۷)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اتابکان روی بر خط زمان