سکه مس گورکانیان تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه مس گور کانیان یا بعدها شیبانیان در ماورا النهر ...
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۸۵
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : گورکانیان
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان