سکه نقره آریوبرزن اول سلوکی سلوکیان ۳۱۲ قبل از میلاد (قرن ۴) - ۶۴ قبل از میلاد (قرن ۱)

نظر شما:

سکه نقره آریوبرزن اول سلوکی ۹۵ -۶۲ ق.م روی سکه: تصویر نیم رخ به سمت راست آریوبرزن پشت سکه: الهه آتنا ایستاده در حالی که به نیزه و سپر تکیه داده و در کنارش الهه نیکه با علامت شهریاری در دست قرار دارد، زیر پای نیکه علامت ضرابخانه است
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۹۴
موضوع اثر : سکه نقره سلوکی
تاریخ خلق : از ۹۵ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۶۲ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سلوکیان روی بر خط زمان