سکه نقره عبدالله گورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره عبدالله گورکانی (۸۵۵-۸۵۴ ه.ق) ضرب سمرقند
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۷۸۰
تاریخ خلق : از ۸۵۴ قمری (قرن ۹) تا ۸۵۵ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان