سکه نقره اوایل صفویه صفویه

نظر شما:

سکه نقره اوایل صفویه، احتمالا شاه اسماعیل اول
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۴۳
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان