سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی، ضرب تبریز، ۱۱۳۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۹۰
تاریخ خلق : ۱۱۳۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان