سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی، ضرب تبریز، ۹۳۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۱۸
تاریخ خلق : از ۹۳۸ قمری (قرن ۱۰) تا نامعلوم
رنگ : نقره
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان