سکه ی نقره شاه طهماسب دوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه ی نقره شاه طهماسب دوم صفوی، ضرب تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۴۲
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان