سکه مس سلطان محمد خوارزمشاه خوارزمشاهیان

نظر شما:

سکه مس سلطان محمد ، خوارزمشاهیان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۴۴
رنگ : مسی با زنگار
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره, خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان