سکه ی مسین سلطان محمد، خوارزمشاهیان خوارزمشاهیان

نظر شما:

سکه ی مسین سلطان محمد، خوارزمشاهیان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۵۴
رنگ : مسی با لکه های تیره و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان