سکه ی نقره اشرف افغان فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

سکه ی نقره، اشرف، استیلای افاغنه (فترت صفوی، افشاریه)، ضرب دارالسلطنه اصفهان، ۱۱۳۷ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۶۱
تاریخ خلق : ۱۱۳۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه