سکه ی نقره ی سلجوقیان روم-کیقباد سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه ی نقره ی سلجوقیان روم-کیقباد، احتمالا ضرب قونیه، ۶۱۷ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۷۴
تاریخ خلق : ۶۱۷ قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای با زنگار
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :