سکه مسی اتابکان آذربایجان، احتمالا شمس الدین ایلدگز اتابکان آذربایجان (بنی ایلدِگِز)

نظر شما:

سکه مسی اتابکان آذربایجان، احتمالا شمس الدین ایلدگز، ضرب اردبیل
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۲۰
تاریخ خلق : قمری
رنگ : قهوه ای سوخته
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :