سکه ی مس پیشکین ابن محمد از ملوک اهر اتابکان آذربایجان (بنی ایلدِگِز)

نظر شما:

سکه ی مس پیشکین ابن محمد از ملوک اهر، زیر دست اتابکان آذربایجان، ضرب اهر حدود ۵۸۷ تا ۶۰۷ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۵۵۵
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :