سکه نقره کیقباد، سلاجقه روم سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه نقره کیقباد، سلاجقه روم، ضرب ۶۱۷ ه.ق، احتمالا قونیه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۹۴۷
تاریخ خلق : ۶۱۷ قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :