سکه ی مسین روسودان بنث گیورکی، دودمان باگراتی گرجستان ملوک محلی گرجستان (باگراتیونی‌ها)

نظر شما:

سکه ی مسین روسودان بنث گیورکی ، دودمان باگراتی گرجستان، محل ضرب احتمالا تفلیس ، تاریخ ضرب (۱۲۲۳-۱۲۴۵ م)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۹۲
رنگ : مسی با زنگار سبز و سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :