سکه مس ، محمود بن سنجر شاه ، زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس ، محمود بن سنجر شاه ، زنگیان الجزیره ، محل ضرب الجزیره ، تاریخ ضرب (۶۱۸ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۱۸
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :