سکه مس، سنجر شاه بن غازی ، زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس، سنجر شاه بن غازی ، زنگیان الجزیره ، محل ضرب محدوده الجزیره ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۸۴ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۰۷
رنگ : مسی با زنگار سیاه
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :