سکه مس ، سنجرشاه بن غازی ، زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس ، سنجرشاه بن غازی ، زنگیان الجزیره ، محل ضرب محدوده جزیره در عراق ، تاریخ ضرب سکه (۵۷۶ -۶۰۵ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۳۵
رنگ : مسی با زنگار سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : عراق