سکه مس، احتملا ناصرالدین محمود ، اتابکان موصل (زنگیان) اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مس، احتملا ناصرالدین محمود ، اتابکان موصل (زنگیان)، محل ضرب الموصل ، تاریخ ضرب (۶۳۱-۳۱۶ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۹۶
رنگ : مسی با زنگار سیاه و قرمز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :