سکه مس ، بدرالدین لو لو ، اتابکان موصل (بنی زنگی) اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مس ، بدرالدین لو لو ، اتابکان موصل (بنی زنگی) ، محل ضرب الموصل ، تاریخ ضرب حدود ( ۶۳۱-۶۴۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۴۵
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :