سکه مس ، احتمالا ناصرالدین محمود ،اتابکان موصل (بنی زنگی) اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مس ، احتمالا ناصرالدین محمود ،اتابکان موصل (بنی زنگی) ، محل ضرب الموصل ، تاریخ ضرب ؟
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۱۶
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :