سکه مس ، اتابکان موصل اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مس ، اتابکان موصل ، محل ضرب احتمالا موصل ، تاریخ ضرب (۵۷۵-۶۲۲ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۲۱۸۰۳
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :