سکه نقره بیستون بن وشمگیر آل زیار آل زیار (زیاریان)

نظر شما:

سکه نقره بیستون بن وشمگیر آل زیار ضرب آمل
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۰۹۶
رنگ : نقره ای با زنگار
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل زیار (زیاریان) روی بر خط زمان