قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه خوشنویسی نسخ ممتاز قلم کتابت .صفحه پردازی :مورب .کاغذ :فرنگی آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ:ربیع الاول 1255.رقم :حرره الوصال.بین خطوط طلا اندازی .حاشیه :تسمه اندازی به سبزروشن .جدول کشی به طلایی ولاجورد باتحریر مشکی .کمند به عنابی وطلایی باتحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی متمایل به بنفش روشن
Accession Number: 1393.03.00056
Artists : میرزا محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس) حضرت عیسی علیه السلام (مروی عنه)
Medium : حدیث قدسی در مورد عمل خالص
Date : ربیع‌الاول 1255 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، تمسه اندازی، پاسپارتو، جدول کشی، کمند اندازی، طلا اندازی ،
Dimensions : length (13 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (6 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : سید رضا بنی رضی
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline