نمایشگاه آغازنامه

​صنعت ادبی فراموش شده براعت استهلال در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک

نمایشگاه آغازنامه

​در این نمایشگاه معرفی صنعت ادبی براعت استهلال در قالب ارائه تصاویر آثار در گرافیک نمایشگاه صورت گرفته است. برای هر یک از آثار ارائه شده در این نمایشگاه تابلویی طراحی شده که در دو بخش به شرح اثر می پردازد. در قسمت اول متن براعت استهلال بازنویسی شده است و در قسمت دوم واژهایی که در هر براعت استهلال استفاده شده و مربوط به موضوع آن است، شرح داده شده است. در بخشی از این نمایشگاه نیز  براعت استهلال یک عقدنامه (از مجموعه اهدایی بانو نسرین دست غیب بهشتی) پبا ارائه جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است. در میان آثار منتخب، 6 نسخه با موضوعات متفاوت انتخاب شده و در محل نمایشگاه در برابر دید علاقمندان قرار داده شده است.

در این نمایشگاه آغاز کلام در تثر یا نخستین بیت شعر که مناسب حال متن یا آن شعر بوده و با عباراتی روشن و ساده که ذات مستقلی داشته باشند (براعت استهلال) در میان نسخه­ های گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک بررسی و از میان این آغازنامه ­ها در موضوعات مختلف نمونه­ هایی انتخاب شد که به شکل­های گوناگون به نمایش درآمد. این آغازنامه­ ها شامل موضوعاتی چون براعت استهلال در نسخ داروشناسی، پزشکی، کتبی با موضوع عاشورا، توحید سرایی و ... می ­شود.

برچسب‌ها:

نظر شما: