کتابخانه و موزه ملی ملک به شبکه بین‌المللی «موزه‌های جهان» پیوست

کتابخانه و موزه ملی ملک در آستانه روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی به شبکه بین‌المللی موزه‌های جهان (Museum Of The World) پیوست.

کتابخانه و موزه ملی ملک به شبکه بین‌المللی «موزه‌های جهان» پیوست

در آستانه روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی

کتابخانه و موزه ملی ملک به شبکه بین‌المللی «موزه‌های جهان» پیوست

کتابخانه و موزه ملی ملک در آستانه روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی به شبکه بین‌المللی موزه‌های جهان (Museum Of The World) پیوست.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، شبکه اطلاع‌رسانی «موزه‌های جهان» وب‌سایتی معتبر به شمار می‌آید که اطلاعات و آگاهی‌های روزآمد را درباره موزه‌ها و گالری‌های بزرگ جهان را دربرگرفته است. اطلاعات بازدید، نمایشگاه‌ها، رویدادها و راهنمای موزه‌های بزرگ سراسر جهان در شبکه اطلاع‌رسانی «موزه‌های جهان» به آگاهی بازدیدکنندگان می‌رسد.

آنچه در شبکه اطلاع‌رسانی «موزه‌های جهان» درباره نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران آمده است، به معرفی پیشینه، حاج حسین آقا ملک بنیان گذار و واقف گنجینه، آثار موجود در موزه و معرفی برخی از آثار ویژه آن بازمی‌گردد. کتابخانه و موزه ملی ملک به تصریح شبکه اطلاع‌رسانی «موزه‌های جهان»، همراه با موزه ملی ایران، در زمره منابع اصلی مطالعه و پژوهش در حوزه هنر ایران به شمار می‌آیند.

در لینک زیر می‌توانید این اطلاعات را در شبکه اطلاع‌رسانی «موزه‌های جهان» ببینید؛

http://museu.ms/museum/details/17005/malek-national-museum-and-library#

شبکه اطلاع‌رسانی «موزه‌های جهان» در کنار یک معرفی کلی از نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران همچنین نمایشگاه‌ها و رویدادهای تازه کتابخانه و موزه ملی ملک همچون نمایشگاه نشستن، سراچه تن، هفت اقلیم و سروستان را بازشناسانده است. در لینک‌های زیر می‌توانید به این آگاهی‌های دست یابید؛

http://museu.ms/exhibition/details/6291/haft-eqlim-seven-climes

http://museu.ms/exhibition/details/6297/sarvestan

http://museu.ms/exhibition/details/6270/the-house-of-body

نظر شما: