درخشش نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر

تصویر ۱۱۰ اثر موزه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در بیش از ۲۰۰ بیلبورد تبلیغاتی پایتخت به نمایش درآمد.

درخشش نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر

تصویر ۱۱۰ اثر موزه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک در بیش از ۲۰۰ بیلبورد تبلیغات شهری پایتخت

درخشش نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر

تصویر ۱۱۰ اثر موزه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در بیش از ۲۰۰ بیلبورد تبلیغاتی پایتخت به نمایش درآمد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، تصویر ۱۱۰ اثر موزه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک، مجموعه‌ای از آثار این گنجینه وقفی در زمینه‌های خوش‌نویسی، نگارگری، گل و مرغ و آثار لاکی، منسوجات، تابلوی نقاشی، اسطرلاب، مشبک و دیگر آثار فلزی، سکه و فرش، متعلق به دوره‌های گوناگون تاریخی از سه هزار سال پیش تا روزگار معاصر را دربرمی‌گیرد که در بیش از ۲۰۰ بیلبورد بزرگ تبلیغاتی در قالب دومین مرحله از طرح بزرگ شهرداری تهران به نام «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» در بزرگ‌راه‌ها و خیابان‌های پایتخت به نمایش درآمده است. کتابخانه و موزه ملی ملک در میان دیگر موزه‌ها و گنجینه‌های بزرگ کشور، بیش‌ترین آمار تعداد تصویر و بیلبورد تبلیغاتی را در «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» به خود اختصاص داده است.

در اینجا می‌توانید گزیده‌ای از تصویرهای آثار یادشده را ببینید؛

نظر شما:

Sam
۱۴:۴۴:۲۸ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
در کشور جمهوری اسلامی ایران
کار فرهنگی‌ و تاریخی‌ آن هم به این وسعت !!!
خیلی‌ جالب و دیدنی‌ همچنین و عجیب هست
حمید افراخته
۱۸:۰۷:۳۵ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
سلام
درارزش آثاری که کتابخانه وموزه ملک دراین پروژشرکت کرده وکلادرارزش بالای همه آثارکه حرفی نیست.دیدن هم آنهافرصت وغنیمت است.امامحل نمایش آنهاخی خیابان هاواتوبانهانیست.
وقتی دراین محل هاصحبت بامبایل خظرناک وممنوع است چطورمیشودیک اثرهنری رابادقت نگاه کرد؟
اگرجلسه ای برای تحلیل وبرسی این موضوع بودداوطلب هستم که شرکت کنم.
باسپاس.