یوری فدوتوف: تصویری جذاب از تاریخ و فرهنگ ایران دیدم

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در بازدید از نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران، با ستودن کوشش‌های فرهنگی حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک در ایجاد گنجینه‌ای بزرگ و شگفت‌انگیز از آثار تاریخی ایران و تقدیم آن بر آستان قدس رضوی برای بهره‌گیری همه مردم، یادآور شد چنین کارهایی در حوزه فرهنگ می‌تواند بسیاری از زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی را در کشورهای گوناگون برچیند.

یوری فدوتوف: تصویری جذاب از تاریخ و فرهنگ ایران دیدم

بازدید معاون دبیرکل سازمان ملل متحد از نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران

یوری فدوتوف: تصویری جذاب از تاریخ و فرهنگ ایران دیدم

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در بازدید از نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران، با ستودن کوشش‌های فرهنگی حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک در ایجاد گنجینه‌ای بزرگ و شگفت‌انگیز از آثار تاریخی ایران و تقدیم آن بر آستان قدس رضوی برای بهره‌گیری همه مردم، یادآور شد چنین کارهایی در حوزه فرهنگ می‌تواند بسیاری از زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی را در کشورهای گوناگون برچیند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، یوری فدوتوف، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد که در تهران به سرمی‌برد، پس از دیدار با دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، از کتابخانه و موزه ملی ملک در همسایگی ساختمان‌های تاریخی وزارت امور خارجه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران بازدید کرد تا گوشه‌ها و جلوه‌هایی از فرهنگ و تمدن دیرینه ایرانی- اسلامی را در این گنجینه به تماشا بنشیند.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در بازدید از تالارهای سکه‌ها و نشان‌های تاریخی، گنجینه خوش‌نویسی و نگارگری، آثار لاکی، نمایشگاه دایمی حاج حسین آقا ملک، آثار کمال‌الملک و دیگر اعضای هنرمند خاندان غفاری و نمایشگاه‌های قرآن بایسنغری و دیوان دست‌نویس امیری فیروزکوهی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران خاطرنشان کرد: بخشی مهم از آثار این گنجینه به ویژه سکه‌های تاریخی در تالاری که از روزگار دور تا امروز، تاریخ ایران را به نمایش گذاشته‌اند، به همراه آثار خوش‌نویسی جذابیتی فراوان دارند.

یوری فدوتوف افزود: من امروز تصویری جذاب از تاریخ و فرهنگ ایران را دیدم.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک، بنیان‌گذار آن در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. این گنجینه اکنون در ساختمانی زیبا با معماری ایرانی- اسلامی در محوطه تاریخی باغ ملی تهران جای گرفته است. 

نظر شما: