میشل سَپَن وزیر اقتصاد فرانسه: شگفت‌انگیز است یک نفر چنین گنجینه‌ای بتواند فراهم آورد

چنان به ویترین سکه‌های تاریخی خیره شده، که گویی یک پژوهشگر سکه‌شناس در پی دست‌یابی به جزییات روی سکه‌های چند هزار ساله است. به نقشه‌های تاریخی هر دوره از روزگار دیرینه ایران می‌نگرد که در کنار ویترین سکه‌های همان دوره به نمایش درآمده‌اند. اشتیاق را در نگاه‌اش می‌توان دید. همراهان‌اش می‌گویند به سکه‌های تاریخی بسیار علاقه دارد و خود نیز در دسته بزرگ گردآورندگان آن‌ها در فرانسه جای دارد. گشت‌وگذار در تالار سکه‌های کتابخانه و موزه ملی ملک که پایان می‌یابد با شگفتی به همراهان‌اش می‌گوید «امکان ندارد یک فرد به تنهایی چنین مجموعه‌ای بتواند گرد آورد».

میشل سَپَن وزیر اقتصاد فرانسه: شگفت‌انگیز است یک نفر چنین گنجینه‌ای بتواند فراهم آورد

وزیر اروپایی در قامت یک سکه‌شناس و کلکسیونر به نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران آمد

میشل سَپَن وزیر اقتصاد فرانسه: شگفت‌انگیز است یک نفر چنین گنجینه‌ای بتواند فراهم آورد

چنان به ویترین سکه‌های تاریخی خیره شده، که گویی یک پژوهشگر سکه‌شناس در پی دست‌یابی به جزییات روی سکه‌های چند هزار ساله است. به نقشه‌های تاریخی هر دوره از روزگار دیرینه ایران می‌نگرد که در کنار ویترین سکه‌های همان دوره به نمایش درآمده‌اند. اشتیاق را در نگاه‌اش می‌توان دید. همراهان‌اش می‌گویند به سکه‌های تاریخی بسیار علاقه دارد و خود نیز در دسته بزرگ گردآورندگان آن‌ها در فرانسه جای دارد. گشت‌وگذار در تالار سکه‌های کتابخانه و موزه ملی ملک که پایان می‌یابد با شگفتی به همراهان‌اش می‌گوید «امکان ندارد یک فرد به تنهایی چنین مجموعه‌ای بتواند گرد آورد».

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، میشل سَپَن، وزیر اقتصاد فرانسه که برای دیدار با همتای ایرانی خویش و مذاکره‌های گوناگون مالی و بانکی به ایران سفر کرده است، ظهر شنبه 14 اسفند 1395 خورشیدی به نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران آمد تا به تماشای گنجینه سه هزار ساله آن به ویژه سکه‌های تاریخی بنشیند؛ هرچند برنامه تنظیم‌شده این وزیر اروپایی، بازدید از سکه‌های تاریخی، بنابر علاقه‌های شخصی فرهنگی‌اش بود اما گستردگی گنجینه به یادگارمانده از کوشش‌های فرهنگی حاج حسین آقا ملک به اندازه‌ای بود که او را به قلمروی خیال‌انگیز هنرهای ایرانی کشاند؛ از خوش‌نویسی و نگارگری گرفته تا گنجینه آثار لاکی و نقاشی.

میشل سَپَن که با همسر، دیگر اعضای گروه همراه و وابستگان فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، به بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران آمده بود، در جریان بازدید با بیان شگفتی نسبت به کار سترگ حاج حسین آقا ملک در گردآوری آثار این گنجینه و وقف آن بر آستان قدس رضوی یادآور شد: «باورکردنی نیست یک نفر به تنهایی این گنجینه بزرگ را بتواند فراهم آورد زیرا تشکیل چنین بنیاد بزرگ فرهنگی تنها از عهده دولت‌ها و حکومت‌ها برمی‌آید».

وی همچنین افزود: «گنجینه سکه‌های تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک به اندازه‌ای کامل و گسترده است و جذابیت دارد که می‌تواند یک بازدیدکننده را ساعت‌ها با خود همراه کند».

به گفته وی، داده‌های فرهنگی- تاریخی سکه‌های هر دوره از تاریخ زندگی انسان می‌تواند تصویری روشن‌تر نسبت به حوزه‌های اقتصاد، سیاست، بازرگانی و فرهنگ در روزگاران دور ارایه دهد. وزیر اقتصاد فرانسه تاکید می‌کند: «کتابخانه و موزه ملی ملک در این زمینه یکی از بهترین گنجینه‌های سکه‌های مشرق‌زمین را دارد و می‌تواند به آن مباهات کند».

میشل سَپَن، وزیر اقتصاد فرانسه در پایان بازدید، با کنجکاوی و پرسش درباره سفر جهانگردان به ایران و بازدید آنان از نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران، آرزو کرد کوشش‌های فرهنگی و هنری به ویژه در گستره جهانگردی بتوانند زمینه دوستی و پیوند بیش‌تر کشورها و ملت‌ها را فراهم آورند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک، بازرگان و زمین‌دار بزرگ تاریخ معاصر ایران، در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. این گنجینه بزرگ اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» جای گرفته است.

نظر شما: