سخنرانی اولریش مارزلف در کتابخانه و موزه ملی ملک

اولریش مارزلف، پژوهشگر ادبیات فولکلور ایران و شرق‌شناس سرشناس آلمانی، در نشست «میرزا علیقلی خویی؛ استاد سیاه‌قلم در چاپ سنگی دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک، درباره یکی از استادان پرآوازه تصویرگری و سیاه‌قلم در حوزه چاپ سنگی در دوره قاجار سخنرانی می‌کند.

سخنرانی اولریش مارزلف در کتابخانه و موزه ملی ملک

نشست «میرزا علیقلی خویی؛ استاد سیاه‌قلم در چاپ سنگی دوره قاجار» در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران برگزار می‌شود

سخنرانی اولریش مارزلف در کتابخانه و موزه ملی ملک

اولریش مارزلف، پژوهشگر ادبیات فولکلور ایران و شرق‌شناس سرشناس آلمانی، در نشست «میرزا علیقلی خویی؛ استاد سیاه‌قلم در چاپ سنگی دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک، درباره یکی از استادان پرآوازه تصویرگری و سیاه‌قلم در حوزه چاپ سنگی در دوره قاجار سخنرانی می‌کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست «میرزا علیقلی خویی؛ استاد سیاه‌قلم در چاپ سنگی دوره قاجار در روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1396 خورشیدی از ساعت 15 تا ساعت 17 در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود. اولریش مارزلف در این نشست، ویژگی‌های کار میرزا علیقلی خویی را در زمینه کاربرد سیاه‌قلم در چاپ سنگی دوره قاجار بررسی خواهد کرد.

میرزا علیقلی خویی یکی از فعال‌ترین تصویرگران کتاب‌های چاپ سنگی در عصر قاجار به شمار می‌آید که با استناد به امضاهای ثبت شده در کنار آثارش می‌توان گفت بیش از 30 کتاب را تصویرسازی کرده است. شاهنامه با تصویرسازی میرزا علیقلی خویی که در گنجینه کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می‌شود، نخستین شاهنامه چاپ سنگی در تهران است که در محرم سال 1267 قمری با خط نستعلیق و قطع رحلی در 595 برگ منتشر شده است. این نسخه دربردارنده 56 نگاره است و نظر بسیاری از استادان و پژوهشگران را به خود می‌کشاند.

کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی را به حضور در نشست «میرزا علیقلی خویی؛ استاد سیاه‌قلم در چاپ سنگی دوره قاجار» فرامی‌خواند. این نشست تخصصی در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» برگزار خواهد شد.

نظر شما: