نشست «نقد و بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار» با سخنرانی حسین تنکابنی

کتابخانه و موزه ملی ملک در راستای برنامه‌های آموزشی در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، نشست تخصصی «نقد و بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار» را با سخنرانی حسین تنکابنی در روز دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ برگزار می‌کند.

نشست «نقد و بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار» با سخنرانی حسین تنکابنی

کتابخانه و موزه ملی ملک در مسیر ارایه آموزه‌های تخصصی در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی برگزار می‌کند

نشست «نقد و بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار» با سخنرانی حسین تنکابنی

کتابخانه و موزه ملی ملک در راستای برنامه‌های آموزشی در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، نشست تخصصی «نقد و بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار» را با سخنرانی حسین تنکابنی در روز دوشنبه 4 دی 1396 برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، حسین تنکابنی، پژوهشگر و مدرس هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی در نشست تخصصی «نقد و بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار»، درباره ویژگی‌ها و سبک‌های هنری تذهیب و کتاب‌آرایی ایرانی در دوره قاجار سخن می‌راند. این نشست در پیوستگی با دوره‌ها و کارگاه‌های گوناگون آموزشی در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برپا می‌شود. حسین تنکابنی تاکنون در چند دوره آموزشی در این زمینه‌ها در کتابخانه و موزه ملی ملک، آموزه‌های تخصصی و عملی به هنرجویان ارایه کرده است.

نشست تخصصی «نقد و بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار»، در روز دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 14 در این گنجینه برگزار می‌شود. کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی را به حضور در این نشست در ساختمان این گنجینه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» فرامی‌خواند. 

نظر شما: