تبیین کوشش‌های ایرانیان عصر قاجار در زمینه کتاب‌آرایی و تذهیب

نشست تخصصی «نقد و بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار» با حضور گروهی از دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی و هنرجویان هنرهای سنتی روز دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

تبیین کوشش‌های ایرانیان عصر قاجار در زمینه کتاب‌آرایی و تذهیب

نشست نقد و بررسی شیوه تذهیب در دوره قاجار در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

تبیین کوشش‌های ایرانیان عصر قاجار در زمینه کتاب‌آرایی و تذهیب

نشست تخصصی «نقد و بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار» با حضور گروهی از دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی و هنرجویان هنرهای سنتی روز دوشنبه 4 دی 1396 خورشیدی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، حسین تنکابنی، پژوهشگر و مدرس هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی در نشست تخصصی «نقد و بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار»، با تکیه بر نسخه‌های خطی و آثار گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک در زمینه تذهیب و کتاب‌آرایی، درباره ویژگی‌ها و سبک‌های هنری تذهیب و کتاب‌آرایی ایرانی در دوره قاجار سخن راند.

این مدرس و پژوهشگر هنرهای سنتی با اشاره به کوشش‌های ایرانیان در دوره قاجار برای پدیدارسازی پاره‌ای دگرگونی‌ها در شیوه دیرینه هنر تذهیب و کتاب‌آرایی در تاریخ ایران، از بسیاری نسخه‌های نفیس خطی به ویژه قرآن‌ها و دیوان‌های شعر در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک یاد کرد که هریک گوشه‌هایی از هنر ایرانیان را در این گستره می‌نمایانند.

حسین تنکابنی تاکنون در چند دوره آموزشی در این زمینه‌ها در کتابخانه و موزه ملی ملک، آموزه‌های تخصصی و عملی به هنرجویان ارایه کرده است.

گزیده‌ای از تصویرهای این نشست را در ادامه می‌بینید؛

نظر شما: