ملک‌آباد؛ نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری»

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری» ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... ششمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «شاهنامه بایسنغری» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... ششمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «سی فصل در معرفت تقویم» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «تشریح الابدان»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «تشریح الابدان»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... چهارمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «تشریح الابدان» منصور طبیب شیرازی انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

​«بازرگان‌مرد فرهنگی» حاج حسین آقا ملک/ فیلم

​«بازرگان‌مرد فرهنگی» حاج حسین آقا ملک/ فیلم «در سال 1317 هجری قمری [1278 خورشیدی] که به اتفاق مرحوم پدرم حاج محمدکاظم ملک‌التجار برای دیدن املاک خراسان به مشهد رفتیم در بازگشت، در نیشابور نیرالدوله حاکم این شهر از ما که عده همراهانمان به 400 نفر می‌رسید استقبال باشکوه و پذیرایی 15 روزه کرد. من در نیشابور نسخه‌ای از دیوان ابن یمین را پیدا کردم و در این 15 روز از روی آن نسخه‌ای برای خود نوشتم. از آن پس این فکر در من قوت گرفت که یک کتابخانه بزرگ دایر کنم».

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

کتابخانه و موزه ملی ملک، خدمات گوناگون مجازی به پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تاریخ ارایه می‌دهد

کتابخانه و موزه ملی ملک، خدمات گوناگون مجازی به پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تاریخ ارایه می‌دهد کتابخانه و موزه ملی ملک با وجود توقف خدمات‌رسانی به مخاطبان به دلیل پایبندی به توصیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد کشوری پیشگیری از کرونا، خدمات فرهنگی خود را در دو بخش کتابخانه و موزه به گونه‌ای مجازی به مخاطبان به ویژه پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تاریخ ارایه می‌دهد.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... سومین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «المسالک و الممالک»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «المسالک و الممالک»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... دومین سفر به قلمروی جغرافیای جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «المسالک و الممالک» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «الجامع فی الادویه المفرده»/ فیلم

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «الجامع فی الادویه المفرده»/ فیلم ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... نخستین سفر به قلمروی نسخه خطی «الجامع فی الادویه المفرده» انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه بازدید‌های خاص

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان تا اطلاع ثانوی متوقف شد

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان تا اطلاع ثانوی متوقف شد خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان گرامی، با توجه به احتمال شیوع بیماری کرونا و تعهد همگان به انجام توصیه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین مصوبه‌های ستاد کشوری پیشگیری از کرونا و لزوم یاری‌رسانی همگان به نهادهای مسوول در این زمینه، تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک از پنجم تا پایان هشتم اسفند متوقف شد

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک از پنجم تا پایان هشتم اسفند متوقف شد کتابخانه و موزه ملی ملک، خدمات‌رسانی به مخاطبان را با توجه به توصیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره لزوم پیشگیری از فراگیری بیماری‌های حاد تنفسی به ویژه ویروس کرونا در پاره‌ای از استان‌های کشور همچون تهران و اعلام تعطیلی موزه‌های 15 استان کشور و پاره‌ای کتابخانه‌های بزرگ، از روز دوشنبه پنجم تا پایان روز پنج‌شنبه هشتم اسفند 1398 خورشیدی (پایان هفته جاری) متوقف کرد.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ در اخبار موسسه