کلیات سعدی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۷۹/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر) حیدر حسینی کاتب (کاتب)
موضوع اثر : کلیات نظم و نثر
تاریخ خلق : ۹۷۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختائی، رویه ضربی طلایی، معرق طلاپوش،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاکوب، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک