اسلیمی

اِسلیمی (arabesque): اسلامی؛ عَرَبانه؛ آرابسک؛ از اجزای مهم هنرهای تزیینی ایران که طرحی است مرکّب از خطوط منحنی مارپیچ که شاخه­‌های کوتاه و برگ و گُل از ساقه‌ی مارپیچی آن منشعب می­‌شود. نقاشان قدیم، شاید به واسطه‌ی مشابهت این طرح به حروف کوفیِ دَرهَم، واضع آن را علی (ع) و بدین واسطه لفظ «اسلیمی» را همان «اسلامی» دانسته­‌اند (در مقابل طرح «ختائی» که با مغول از چین به ایران آمده است).[۱] از انواع اسلیمی عبارتند از: ماری، بندرومی، سروی، طوماری، توری، حیوانی، حلزونی و مشبّک.


۱- قلیچ­‌خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۱۳.

نظر شما: