شمسه

​شَمسه (circular medallion): آذین مدوّر و منقّشی که غالباً مذهّب است و گاه دارای شعاع‌­هایی در محیط خود می‌­باشد. شمسه در ابتدای نسخه­‌های خطّی، پس از آستربدرقه (در سمت چپ) یا روی جلد نقش شده و نام نخستین صاحب نسخه در آن درج می‌­شود. خط آن نیز معمولاً با خط سایر صفحات کتاب تفاوت دارد.[۱]


۱- قلیچ­‌خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۱۲۹.

نظر شما: